สาร


คำประกอบหน้าคำ แปลว่า ทั้งหมดทั้งสิ้น.

สยาม


น. ประเทศไทย.

กานท์


น. บทกลอน.

มาลา


น. ดอกไม้, หมวก.  (ป.; ส.)

เบญญา


น. ปัญญา.

พิศาล-ไพศาล


ว. กว้างขวาง.

สรวง


น. ฟ้า, สวรรค์, เทวดา.

ศิร


น. หัว, ยอด, ด้านหน้า.  (ส. ศิรสฺ; ป. สิร)

เวี่ย


(กลอน) ก. คล้อง, ทัดไว้.

กัลป


น. กัป, ระยะเวลาอันยาวนานสุดนับ.